Ders Adı:Integral Dönüşüm Teknikleri
Ders Kodu:INS 7290
Ders İçeriği(Türkçe):İntegral dönüşüm tekniğine yaklaşım. Bazı özel problemler. Tanımlar. Fonksiyonların sınıflandırılması. Fourier integral teoremi. Fourier dönüşümleri. Uygulamalar. Konvolüsyon integral. Çat katlı fourier dönüşümleri. Uygulamalar. Laplace dönüşümü. Hankel dönüşümü. Mellin dönüşümü. Diferansiyel ve integral denklemlerle uygulama.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction. Some special problems. Definitions. Classification of functions. Fourier integral theorem. Fourier transforms. Applications. Convolution integral. Multiple Fourier transforms. Applications. Laplace, Hankel, and Mellin transformation. Applications of this methods on the differential and integral equations.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3