Ders Adı:Design of Steel Structures
Ders Kodu:INS 7280
Ders İçeriği(Türkçe):Çeliğin özellikleri ve tasarımda genel bilgiler, tasarım yöntemleri, emniyet gerilmeleri yöntemi, limit durum yöntemi, yükler, standartlar, güvenilirlik ve kullanım, çelik yapıların davranışı, çekme ve basınç çubukları, kirişler, kiriş-kolonlar, yerle burkulma, ince cidarlı açık ve kapalı kesitlerin burulması, yanal burkulma, elastik olmayan burkulmada teoriler, basit eğilme, iki eksenli eğilme, çelik yapılarda birleşim türleri ve davranışları, özel birleşimler, ızgaralar, endüstriyel yapılar.
Ders İçeriği(İngilizce):General concepts in design and properties of steel, Design methods, Allowable stress design, Limit state design (LRFD) , Loads (dead, live, wind, snow and earthquake) , codes, safety, serviceability. Behaviour of steel structures. Tension and compression members, beams, beam-columns, Local buckling and compact sections, Torsion in open and closed thin walled sections, Lateral buckling, Column theories for inelastic buckling, Simple bending, Biaxial bending, Lateral buckling, Unsymmetrical bending, Combined bending and compression, Types and behaviour of connections in steel structures, special connections, plate girders, industrial buildings, fatigue in steel.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3