Ders Adı:Durability of Concrete and Reinforced Concrete
Ders Kodu:INSL 7263
Ders İçeriği (Türkçe):Betonun mikroyapısı. Çimento hamurunun yapısı. Çimento hamuru bünyesinde su. Hidratasyon ürünleri. Çimento hamurunda ve betonda mevcut boşluklar. Porozite ve boşluk boyutu dağılımı. Performans açısından boşlukların önemi. Betonda sıvı ve iyon taşınımı. Betonda çatlama mekanizmaları ve betonun bozulması. Karbonasyon. Klor nedeniyele donatı korozyonu. Betonda donatı korozyonu ölçümü ve korunma yöntemleri. Betonun kimyasal, alkali-agrega reaksiyonu ve buz eritici maddeler nedeniyle bozulması. Betonda ısıl ve büzülme çatlama mekanizması. Betonda bakım ve onarım stratejisi.
Ders İçeriği (İngilizce):Microstructure of concrete. The structure of hydrated cement paste. Water in cement paste. Hydration products. Pores in hardened cement paste and concrete. Porosity and pore size distribution. The importance of pores in relation with performance. Transport processes of fluids and ions into concrete. Mechanisms of concrete cracking and deterioration. Carbonation of concrete. Chloride-induced corrosion of rebar. Measurement and protection of reinforcement from corrosion. Deterioration of concrete by chemical attack, alkali-aggregate reaction and by de-icing agents. Thermal cracking of concrete. Shrinkage cracking of concrete. Maintenance strategy.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3