Ders Adı:Tarihi Yapıların Depremden Korunması
Ders Kodu:INSL 7243
Ders İçeriği(Türkçe):Temel Kavramlar. Tarihi Yapı Çeşitleri. Tarihi Yapı Malzemeleri. Tarihi Yapılarda Zemin Özellikleri. Tarihi Yapı Taşıyıcı Sistemleri. Tarihi Yapı Hasar Türleri. Tarihi Yapı Güvenlik Belirlenme Yöntemleri: Tarihsel inceleme, Görsel inceleme ve röleve çıkarılması, Uzun dönem gözlemleri, Arazi testleri, Laboratuar testleri, Analitik modellemeler. Tarihi Yapı Statik Davranışının Belirlenmesi, Tarihi Yapı Deprem Davranışının Belirlenmesi. Tarihi Yapı Güçlendirilmesi. Uygulamalar.
Ders İçeriği(İngilizce):Basic Concepts. Types of Historical Structures. Materials of Historical Structures. Soil Properties of Historical Structures. Structural Systems of Historical Structures. Damage Types of Historical Structures. Safety Evaluation Methods for Historical Structures: Historical review, Visual inspection and surveying, Long term monitoring, Field Testings, Laboratuary Testings, Analytical Modellings, Static Response of Historical Structures, Earthquake Response of Historical Structures, Strengthening of Historical Structures, Case Studies.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3