Ders Adı:Sıvı-Yapı Etkileşimi
Ders Kodu:INS 7242
Ders İçeriği(Türkçe):Sıvı-yapı etkileşiminde kullanılan yaklaşımlar. Westergaard yaklaşımı. Euler yaklaşımı: Sıvı sisteminin davranışı ile ilgili temel bağıntılar, sıvı-yapı sistemlerinin sonlu eleman formülasyonu. Lagrange yaklaşımı: Sıvı sisteminin davranışı ile ilgili temel bağıntılar, sıvı sistemlerinin sonlu eleman formülasyonu, sıvı-yapı sistemlerinin ortak formülasyonu. Sıvı-yapı etkileşim problemleri: Barajlar, sıvı depoları, kanallar, borular, makinalar, vs.
Ders İçeriği(İngilizce):Approaches used in fluid-structure interaction. Westergaard approach. Eulerian approach: Basic relations of behaviour of fluid systems, finite element formulations of fluid-structure systems. Lagrangian approach: Basic relations of behaviour of fluid systems, finite element formulation of fluid systems, coupled formulation of fluid-structure systems. Fluid-structure interaction problems: Dams, fluid tanks, canalls, pipes, machines, etc.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3