Ders Adı:Yapı Sağlığı İzlenmesi
Ders Kodu:INSL 7240
Ders İçeriği(Türkçe):Temel Kavramlar. Tek Serbestlik Dereceli Sitemler. Çok Serbestlik Dereceli Sitemler. Rastgele Titreşimler. Probabilistik ve Stokastik Yöntemler. Sayısal Sinyal İşleme. Sensorlar. Veri Biriktirme Sistemleri. Statik Alan Testleri. Dinamik Alan Testleri. Periyodik İzleme. Sürekli İzleme. Sistem Tanımlama. Hasar Belirleme Algoritmaları. Uygulamalar.
Ders İçeriği(İngilizce):Basics Concepts. Single Degree of Freedom Systems. Multi Degree of Freedom Systems. Random Vibrations. Probabilistic and Stochastic Methods. Digital Signal Processing. Sensors. Data Acquisition Systems. Static Field Testing. Dynamic Field Testing. Periodic Monitoring. Real Time Monitoring. System Identification. Algorithms for Vibration-Based Damage Detection. Case Studies.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3