Ders Adı:Çevre Sistemleri Mühendisliği
Ders Kodu:INS 7161
Ders İçeriği(Türkçe):Gaz transferi. Isı. Çöktürme. Devamlı akışlı modeller. Reaksiyon kinetikleri. Karbonat dengeleri. Kolloidal davranış. Mikroorganizmalar. Çoğalma kinetikleri. Ekolojik modellerin analitik çözümleri. Pestisitler. Ötrifikasyon. Çözünmüş oksijen sistemleri. Hava kirlenmesi ve kontrolü. Radyolojik sağlık. Çoğalma modelleri. Kıyı koruma sistemleri.
Ders İçeriği(İngilizce):Gas transfer. Thermal phenomena. Sedimentation. Continuous flow models. Reaction kinetics. Carbonate equilibriums. Colloidal behaviour. Microorganisms. Growth kinetics. Analytic solutions of ecological models. Pesticides. Eutrification. Dissolved oxygen systems. Air pollution and its control. Radiological health. Population growth models. Coastal protection systems.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3