Ders Adı:Statistic Methods In Civil Engineering
Ders Kodu:INSL 5728
Ders İçeriği(Türkçe):İstatistiğe giriş, Temel olasılık kavramları, Frekans analizi, Dağılım parametreleri, Dağılım fonksiyonları, Güven aralığı, Hipotez testleri, Korelasyon ve regresyon, Zaman serileri, Bilgisayar uygulamaları
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction to statistics, Basic probability concepts, Frequency analysis, Distribution parameters, Distribution functions, confidence interval, Hypotheses tests, Correlation and regression, Time series, Computer applications
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3