Ders Adı:Hesaplamalı Hidrolik
Ders Kodu:INSL 5725
Ders İçeriği (Türkçe):Nümerik hesaplamaya giriş esaslarının açıklanması. Newton-Raphson metodu ile lineer olmayan sistemlerin çözümünün bulunması, Nümerik enterpolasyon ile deney sonuçlarının değerlendirilmesi, Sonlu farklar metodunun ilkelerinin açıklanması, Sonlu fark temel formlarının çıkarılması, Açık ve kapalı şemaların karşılaştırılması, Şemaların stabilite şartlarının belirlenmesi, Akım alanında hız bileşenlerinin, akım fonksiyonun ve çevrintinin başlangıç ve sınır şartlarının belirlenmesi, Yer altı suyu akım denklemlerinin sonlu farklar ile çözümü, Karakteristikler metodunun açıklanması ve hidrolik uygulamaları.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction to numerical computation, Solution of nonlinear systems by Newton-Raphson method, Evaluation of experimental data using numerical interpolation, Explanation of principles of finite differences method, Derivation of basic finite difference forms, comparison of explicit and implicit schemes, determination of stability criteria for different schemes, Determination of boundary and initial conditions for velocity components, stream functions, and vortices different flow domains, Solution of groundwater flows using finite differences method, Principles of method of characteristics and its applications in hydraulics.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3