Ders Adı:The Finite Element for Structural Analysis
Ders Kodu:INS 5722
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş, klasik kiriş teorisi, yaklaşık çözüm yöntemleri, katı mekaniği denklemleri, minimum potansiyel enerji teoremi, bir boyutlu problemler- C0 sürekliliği, cubukların sonlu elemanlarla modellenmesi, LSB elemanı, Alan koordinatları ve şekil fonksiyonları, kafes sistem analizi, C1 sürekliliği, kirişlerin sonlu elemanlarla modellenmesi, iki boyutlu çerçeve ve kemerler, LST elemanı, dikdörtgen elemanlar, sayısal integral, quadrilateral elemeanlar, iç gerilme ve şekil değiştirmelerin hesabı, eğrisel üçgen elemanlar, plak eğilmesi prolemi, kabuk yapıların düz plak elemanlarla analizi.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction, Classical beam theory, Approximate methods of solutions, Equations in solid mechanics, Minimum potential energy theorem, One - Dimensional elements, C0 Continuity, Finite element Analysis of a long bar, Linear strain bar element, Shape functions in terms of natural coordinates, Truss analysis, C1 Continuity, Finite element analysis of a beam element, Analysis of two dimensional Arches and Frames, C0 triangular elements, Constant Strain Triangle (CST) , Shape functions and Area coordinates, Linear Strain Triangle (LST) , C0 Quadrilateral and Curved Elements, Rectangular finite elements, Integration in two dimensions, Quadrilateral finite elements, Calculation of internal Strains and Stresses, Curved triangular elements, Higher order quadrilateral elements, Application to plate bending problems, Analysis of shell problems using flat plate elements.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3