Ders Adı:Engineering Hydrology
Ders Kodu:INS 5721
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş. Taşkın Verileri. Taşkın Tahmin Yöntemleri. Taşkınların Ötelenmesi. Taşkın Ekonomisi ve Zararları. Taşkın Kontrolü Çalışmaları. Çeşitli Çalışma ve Uygulamalardan Örnekler.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction. Flood Data. Flood Prediction Methods. Flood Routing. Flood Economy and Hazards. Studies for Flood Control. Examples from Case Studies.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3