Ders Adı:Optimization Techniques in Structures
Ders Kodu:INS 5570
Ders İçeriği (Türkçe):Optimizasyon problemleri. Formülasyon. Örnekler. Çözüm yöntemleri. Klasik optimizasyon. Matematik programlama. Sınırlayıcısız optimizasyon. Tek ve çok değişkenli optimizasyon yöntemleri. Gradyan ve arama yöntemleri. Sınırlayıcı optimizasyon. Lineer programlama. Simpleks yöntemi ve çeşitli türleri. Lineer olmayan programlama. Yaklaşık programlama. Ceza fonksiyonları yöntemleri. Direkt arama yöntemleri. Geometrik programlama. Dinamik programlama.
Ders İçeriği (İngilizce):Optimization problems. Formulation. Examples. Solution methods. Classical optimization. Mathematical optimization. Optimization without constraint. Optimization methods with single and multiple variables. Gradient and searching methods. Optimization with constraints. Linear programming. Simplex method and various kinds. Nonlinear programming. Approximate programming. Penalty function methods. Direct searching methods. Geometric programming. Dynamic programming.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3