Ders Adı:Deprem Mühendisliği
Ders Kodu:INS 5270
Ders İçeriği (Türkçe):Mühendislik bakımından deprem olayı. Dalga denklemi ve çözümü. Deprem dalgalarının yayılması. Deprem esnasında zeminlerin titreşimi. Depremin büyüklüğü ve depremsel bölgelendirme. Deprem hareketinin kaydı. Titreşim sistemlerinin dinamiği. Çeşitli yöntemlere göre hazırlanmış deprem yönetmelikleri. Şiddet cetvelleri. Çeşitli yöntemlerle yapıların depreme göre analizi. Depreme dayanıklı betonarme yapılar konusunda yeni buluşlar.
Ders İçeriği (İngilizce):Incident of earthquake aspect to engineering. Wave equation and solution. Earthquake waves propagation. Vibration of solids during earthquake. Magnitude of earthquake, and seismic zones. Record of earthquake motion. Dynamics of vibrating systems. Earthquake codes prepared using various methods. Intensity scales. Earthquake analysis of structures with various methods. Aduice for earthquake resistant design of structures.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3