Ünvanı, Adı ve Soyadı
Doç. Dr. Temel TÜRKER
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Yapı
Uzmanlık Alanları 1. Yapısal Titreşimler
  2. Hasar Tespiti ve Değerlendirme
3. Yapı Dinamiği
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi. TÜRKİYE
Telefon 0 462 377 26 19
E-Posta temelturker@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/4175/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1) Bayraktar, A., Gökalp, H., Yılmaz A.O., Özcan D.M., Türker, T., Doğu Karadeniz Bölgesindeki Binaların Patlatma Hasar Tahmin Kriterlerinin Belirlenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, KTÜ, Proje Kod No: 2005.112.001.1, Araştırmacı. 2) Bayraktar, A., Türker, T., Özcan, D.M., Akköse, M., Adanur, S., Ateş, Ş., Yapısal Hasarların Deneysel ve Operasyonal Modal Analiz Yöntemleriyle Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, Proje no: 106M038, Araştırmacı, 2006. 3) Bayraktar, A., Türker, T., Ateş, Ş., Altunışık, A.C., Sevim, B., Yapıların Dinamik Özelliklerinin Deneysel Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, KTÜ, Proje Kod No: 2006.112.001.1, Araştırmacı.
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7650 Deneysel Yöntemlerle Hasar Tespiti
2. 7651 Titreşim Verilerinin Analizi
3. 7653 Tünellerin Statik ve Dinamik Analizi
4. 8650 Yığma Binaların Deneysel İncelenmesi
5. 8651 Yüksek Yapıların Deneysel İncelenmesi
6. 8652 Tünel Davranışının Deneysel İncelenmesi
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7651 Titreşim Verilerinin Analizi
2. 7653 Tünellerin Statik ve Dinamik Analizi
3. 8650 Yığma Binaların Deneysel İncelenmesi
4. 8651 Yüksek Yapıların Deneysel İncelenmesi
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Türker, T., Bayraktar, A., Structural Parameter Identification of Fixed End Beams by Inverse Method Using Measured Natural Frequencies, Shock and Vibration, 15, 5, 505-515, 2008.
  2. Bayraktar, A., Türker, T., Sevim, B., Altunışık, A.C., Yıldırım, F., Modal Parameter Identification of Hagia Sophia Bell-Tower via Ambient Vibration Test, Journal of Nondestructive Evaluation, 28, 1, 37-47, 2009.
  3. Türker, T., Kartal, M.E., Bayraktar, A., Muvafık, M., Assessment of Semi-Rigid Connections in Steel Structures by Modal Testing, Journal of Constructional Steel Research, 65, 7, 1538-1547, 2009.
  4. Bayraktar, A., Türker, T., Altunışık, A.C., Sevim, B., Evaluation of Blast Effects on Reinforced Concrete Buildings Considering Operational Modal Analysis Results, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30, 5, 313-319, 2010.
  5. Türker, T., Bayraktar, A., 2011. An Approach on Damage Detection of Beams Using Operational and Numerical Modal Analyses, Journal of Testing and Evaluation, 39, 4.