Ünvanı, Adı ve Soyadı
Doç. Dr. Murat KANKAL
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Hidrolik
Uzmanlık Alanları 1. Kıyı Limanı Mühendisliği
  2. Hidroloji
3. Hidroelektrik Enerji
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi. TÜRKİYE
Telefon 0 462 377 26 32
E-Posta mkankal@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi www.muratkankal.com
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1) Liman İçi Çalkantılarının Fiziksel ve Sayısal Modelle İncelenmesi, Araştırmacı, KTÜ Araştırma Fonu (tamamlandı). 2) Doğu Karadeniz Havzası Akarsularının Taşkın Analizi, Araştırmacı, KTÜ Araştırma Fonu (devam ediyor). 2) Doğu Karadeniz Havzası Akarsularının Taşkın Analizi, Araştırmacı, KTÜ Araştırma Fonu (devam ediyor). 3) Doğu Karadeniz Bölgesi Düşülü Hidroelektrik (HES) Potansiyelinin Analizi, Araştırmacı, KTÜ Araştırma Fonu (tamamlandı). 4) Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Toplam Elektrik ve Hidroelektrik Enerji Üretim Projeksiyonu, Araştırmacı, KTÜ Araştırma Fonu (tamamlandı).
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7640 Su Kaynaklarında Yapay Zeka Teknikleri
2. 7641 İnşaat Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği
3. 7643 Kıyılarda Katı Madde Taşınımı
4. 8640 Limaniçi Çalkantılarının Sayısal Modellenmesi
5. 8641 Limanlarda Yanaşma Yapıları ve Tasarımı
6. 8642 Düşey Duvar Dalgakıranlar
7. 8643 Hidrograf Analizi
8. 9640 Taş Tahkimatlar
9. 9641 Okyanus Dalgalarının Tanımlanması
10. 9642 Yat Limanlarının Planlanması
11. 9643 Dalga Kırılması
12. 9644 Taşkın Ötelemesi
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Kankal, M., Kömürcü, M. I., Yuksek, O. and Akpınar, A., Artificial Neural Networks for Estimation of Temporal Rate Coefficient of Equilibrium Bar Volume, Indian Journal of Marine Science (accepted).
  2. Bayram, A., Kankal, M., Özşahin, T. Ş. and Saka, F. Estimation of the Carbon to Nitrogen (C:N) Ratio in Compostable Solid Waste Using Artificial Neural Networks, Fresenius Environmental Bulletin (accepted).
  3. Bayram, A., Kankal, M., Önsoy, H. Estimation of Suspended Sediment Concentration from Turbidity Measurement Using Artificial Neural Networks, Environmental Monitoring and Assessment DOI: 10.1007/s10661-011-2269-2 (article in press).
  4. Kankal, M., Akpınar, A., Kömürcü, M. I. and Özşahin, T. Ş. Modeling and Forecasting of Turkey’s Energy Consumption Using Socio-Economic and Demographic Variables, Applied Energy, Vol. 88 (2011), 1927-1939.
  5. Akpınar, A., Kömürcü, M. I. and Kankal, M., Development of Hydropower Energy in Turkey: The Case of Çoruh River Basin, Renewable Sustainable Energy Reviews, Vol. 15 (2011), 1201-1209.