Ünvanı, Adı ve Soyadı
Doç. Dr. Erol ŞADOĞLU
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Geoteknik
Uzmanlık Alanları 1. Donatılı Zeminler
  2. Taşıma Gücü
3. Poros Ortam Mekaniği
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon 0 462 377 26 72
E-Posta esadoglu@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/3689
Yürüttüğü Araştırma Projeleri -
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7630 Zemin Ortamının Statiği
2. 7631 Optimization in Geotechnical Engineering
3. 7634 Temellerin Oturması
4. 7635 Derin Temeller
5. 8630 Zeminlerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler
6. 8631 Geçirimlilik ve Sızıntı
7. 8632 Zemin ve Kayalarda Hidrostatik Su
8. 9630 Şevlerde Optimizasyon Uygulamaları
9. 9631 Zemin Dinamiği Deneyleri
10. 9632 Sığ Temellerin Dinamik Taşıma Gücü
11. 9633 Geoteknik Sismik İzolasyon
12. 9634 Şev Stabilitesi ve Stabilizasyonu
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Ultimate Loads for Eccentrically Loaded Model Shallow Strip Footing on Geotextile Reinforced Sand
  2. Behaviour of the Model Surface Strip Footing on Reinforced Sand
  3.
  4.
  5.