Ünvanı, Adı ve Soyadı
Öğr. Gör. Dr. Hülya BOĞUŞLU ÖZTÜRK
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Hidrolik
Uzmanlık Alanları 1. Kıyı ve Liman Mühendisliği
  2. Hidroloji
3. Su Kaynakları
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Telefon 0 462 377 20 46
E-Posta boguslu@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/1718/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1) Önsoy H., Yüksek Ö., Demirbağ Z., Vıcıl M., Özölçer İ. H., Birben A.R., Boğuşlu H., Kömürcü M.İ., Trabzon Yat Limanı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Sonuç Raporu , T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Aralık 1997, Trabzon. 2) Önsoy H., Özölçer İ. H., Birben A.R., Boğuşlu H., Kömürcü M.İ., Ülkemiz Kıyıları İçin Kıyı koruma Yapılarının Etüdü, Araştırma Raporu Proje Kod No:97.112.001.4, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Lab., Temmuz 1998, Trabzon. 3) Önsoy H., Yüksek Ö., Özölçer İ. H.,Boğuşlu H., Kömürcü M.İ., Doğu Karadeniz Kıyı Çizgisi Değişiminin İncelenmesi, Araştırma Raporu Proje Kod No:95.112.001.09, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Lab., Aralık 1998, Trabzon. 4) Önsoy H., Yüksek Ö., Özölçer İ. H.,Boğuşlu H., Kömürcü M.İ., Kaplan H., Kıyı Bölgesinde Dalga Parametrelerinin Sayısal Yöntemlerle Belirlenmesi Proje Kod No: 97.112.001.6, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Lab., 2001, Trabzon. 5) Doğu Karadeniz Bölgesinde Suni Kıyı Beslemesi Yapılacak Yerlerin Araştırılması ve Model Deneyleri ile Uygun Yapı Tiplerinin Geliştirilmesi, KTÜ Araştırma Fonu, ( Proje Devam Etmektedir)
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7460 Hidrolik Modeller
2. 7461 Liman Mühendisliği
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Bilgin R, Boğuşlu H., Fırtına Deresi Havzası İçin Fiziksel Yöntem İle Olası En Büyük Yağışın ve Dolusavak Proje Taşkınının Tahmini, İnşaat Mühendisliği Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi, Sayfa 58-77, 1990, Isparta
  2. Boğuşlu H.,Birben A.R,Önsoy H., Kıyıda Suni Kyı Beslemesinin İki boyutlu Model Kanalında İncelenmesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bildiriler Kitabı, III: Ulusal Kıyı MühendisliğiSempozyumu, Sayfa 201-214, 5,6,7 Ekim2000, Çanakkale
  3. Çelik B., Değirmenci F., Yıldırım S., Boğuşlu H., Giresun, Trabzon ve Rize İllerindeki Kıyı Çizgisi Değişimleri ve Çözüm Önerileri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bildiriler Kitabı, III: Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Sayfa 215-229,5,6,7 Ekim2000, Çanakkale
  4. Boğuşlu H.,Birben A.R, Kıyı Genişliğinin Suni Kıyı Beslemesindeki Etkisi, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler III. Uluslararası Kongre, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 1961-1970, 1-3 Kasım 2000, Gazi Magosa,KKTC.
  5. Boğuşlu H, Suni Kıyı Beslemesinde yapılı ve yapısız kıyı beslemesinin etkisi, Türkiye Kıyıları, Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konfeansı Bildiriler Kitabı,599-608, 2001 İstanbul.