Ünvanı, Adı ve Soyadı
Doç. Dr. Volkan KAHYA
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Mekanik
Uzmanlık Alanları 1. Değme Mekaniği
  2. Kırılma Mekaniği
3. Elastik Ortamlarda Dalga Yayılması
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Telefon 0 462 377 26 31
E-Posta volkan@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/2091/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri -
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7450 Tabakalı Kompozit Plakların Mekaniği
2. 7451 Vehicle-Bridge Interaction Dynamics
3. 8450 Tabakalı Ortamlarda Elastik Dalgalar
4. 8451 İnce Çubuklarda Elastik Dalgalar
5. 8452 Tabakalı Kompozit Kirişlerde Titreşim ve Stabilite Analizi
6. 8453 Elastik Zemine Oturan Yapıların Hareketli Yük Analizi
7. 9450 Çubuk Ve Plak Yapılarda Dalga Yayılması
8. 9451 Tabakalı Kompozit Plakların Dinamik Analizi
9. 9452 Hareketli Yük Altındaki İnce Cidarlı Kirişler
10. 9453 Hareketli Yük Altında Köprü Titreşimleri
11. 9454 Hareketli Yük Modelleri ve Uygulamaları
12. 9455 Tabakalı Ortamlarda Gerilme Analizi
13. 9456 Demiryolu Köprülerinin Dinamiği
14. 9457 Kabukların Eğilme Teorisi
15. 9458 Tabakalı Kompozitlerin Sonlu Eleman Analizi
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5420 Theory of Plates and Shells
2. 8453 Elastik Zemine Oturan Yapıların Hareketli Yük Analizi
3. 9451 Tabakalı Kompozit Plakların Dinamik Analizi
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Kahya, V., Birinci, A., Erdöl, R., 2001, Frictionless contact problem between an elastic layer bonded to a rigid support and a rigid stamp, Mathematical & Computational Applications, 6, 1, 13-22.
  2. Kahya, V., Birinci, A., Ozsahin, T.S., Erdol, R., 2006, Partial closure of a crack located in an anisotropic infinite elastic layer (accepted for publication in European Journal of Mechanics A/Solids).
  3. Kahya, V., Ozsahin, T.S., Birinci, A., Erdol, R., 2006, A receding contact problem for an anisotropic elastic medium consisting of a layer and a half plane (in review, International Journal of Solids and Structures).
  4. Kahya, V., Erdol R., 1997, Frictionless contact problem between an elastic layer bonded to a rigid support and a rigid stamp, 3rd EUROMECH Solid Mechanics Conference, August 18-22, KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, SWEDEN, Book of Abstracts, 77.
  5. Kahya, V., Erdöl, R., 2002, Rijit temele oturan ve hareketli yük etkisine maruz elastik tabakada sürekli değme problemi, TUMTMK XII. Ulusal Mekanik Kongresi, 10-14 Eylül 2001, Konya, Bildiriler Kitabı, 531-540.