Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Şeref ORUÇ
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Ulaştırma
Uzmanlık Alanları 1. Yol Üstyapısı
  2. Karayolu
3. Bitümlü Malzemeler
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Telefon 0 462 377 26 58
E-Posta oruc@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi -
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1. Çelik, F., Oruç, Ş. Asfalt Emülsiyonlu Soğuk Karışımlarda Polimer Modifikasyonunun ve Bazı Katkı Malzemelerinin Karışım Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. 2. Çelik, F., Oruç, Ş. Asfalt Emülsiyonlu Karışım Kaplamalarında Yorulma Davranışının İncelenmesi.
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7430 Soğuk Asfalt Karışımlar
2. 8430 Asfalt Betonu İçin Karışım Dizayn Metotları
3. 8431 Asfalt Karışımların Laboratuar Performansı
4. 8432 Asfalt Karışım Malzemeleri ve Kalite Kontrol Deneyleri
5. 9430 Asfalt Karışımlar İçin Katkı Maddeleri
6. 9431 Bitüm Modifikasyonunun İlkeleri
7. 9432 Asfalt Karışımların Performansı
8. 9433 Asfalt Kaplamaların Mühendislik Özellikleri
9. 9434 Superpave Yöntemine Göre Malzeme Seçimi
10. 9435 Asfalt Kaplama Sıcaklığının Hesaplanması
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5360 Esnek Üstyapı Dizaynı
2. 9431 Bitüm Modifikasyonunun İlkeleri
3. 9432 Asfalt Karışımların Performansı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Oruç, Ş. ve Çelik, F., Asfalt Emülsiyonlu Karışımlarda Kireç ve Çimento Kullanımının Soğuk Karışım Değişkenlerinden Optimum Su ve Bitüm Muhtevası Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Asfalt’2000-3.Ulusal Asfalt Sempozyumu, 16-17 Kasım 2000, Ankara.
  2. Oruç, Ş. ve Çelik, F., Yoğun Granülometrili Emülsifiye Asfalt Betonu Üzerine Bir Araştırma, Ⅳ. Mühendislik – Mimarlık Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002, Balıkesir.
  3. Oruç, Ş. ve Çelik, F., Yoğun Granülometrili Emülsifiye Asfalt Betonunda Farklı Bitüm Ve Çimento Miktarının Performans Üzerindeki Etkisi, Asfalt’2004-4.Ulusal Asfalt Sempozyumu, 25-26 Kasım 2004, Ankara.
  4. Sancar, C., Oruç, Ş., Çelik, F., ve Yakar, F., Karadeniz Sahil Yolu Güzergah Seçiminin Yerleşmelere Olan Etkisinin Trabzon Ölçeğinde Değerlendirilmesi, 4. Kentsel Altyapı Sempozyumu, 15-16 Aralık 2005, Eskişehir.
  5. Çelik, F., Oruç, Ş. and Aksoy, A., Tirebolu’nun Kalkınmasında Ulaştırmanın Yeri Ve Önemi, İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Mühendislik Bülteni, Haziran 2005.