Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Talat Şükrü ÖZŞAHİN
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Mekanik
Uzmanlık Alanları 1. Temas Mekaniği
  2. Kırılma Mekaniği
3. Elastisite
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi , TÜRKİYE
Telefon 0 462 377 26 42
E-Posta talat@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/1749/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri -
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 8390 İnce Cidarlı Kompozit Kirişler
2. 8391 Geometrik Olarak Lineer Olmayan Plakların Stabilitesi
3. 8392 Mindlin Plaklarının Titreşimi
4. 8393 İnce Plakların Burkulması ve Burkulma Sonrası Analizi
5. 8394 Simetrik Galerkin Sınır Elemanlar Yöntemi
6. 8395 Kısmi Çözümlü Problemlerin Gerilme Analizi
7. 8396 Hasar Mekaniği
8. 8397 FGM Plak ve Kabukların Nonlineer Analizi
9. 8398 Tribolojide Temas Mekaniği
10. 8399 Polimerlerde Sürtünme ve Aşınma
11. 9390 Anizotrop Plaklar
12. 9391 Lineer Olmayan Sürekli Ortamlar İçin Sonlu Eleman Analizi
13. 9392 Kırılma Mekaniğinde Stabilite Problemleri
14. 9393 Sünme Mekaniği
15. 9394 Viskoelastisite
16. 9395 Plak ve Kabukların Hasar Analizi
17. 9396 Simetrik Galerkin Sınır Eleman Yöntemi
18. 9397 Stabilite ve Isı Yayılımı
19. 9398 İnce Metal Kabukların Burkulması
20. 9399 Sınır İntegral Denklem Yöntemi Uygulamaları
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Özşahin, T. Ş., Birinci, A. ve Çakıroğlu, A. O., “Prediction of Contact Lengths Between an Elastic Layer and Two Elastic Circular Punches with Neural Networks”, Structural Engineering and Mechanics, 18(4), 441-459, 2004.
  2. Özşahin, T. Ş. ve Çakıroğlu, A. O., “The Contact Problem for an Elastic Layered Composite Resting on Rigid Flat Supports”, Third EUROMECH Solid Mechanics Conferences, Book of Abstracts, 74, (Stockholm) Sweden 18-22 August 1997.
  3. Özşahin, T. Ş. ve Çakıroğlu, A. O., “İki Elastik Blok Yardımıyla Yüklenmiş Elastik Tabakada Temas Problemi”, XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, Eylül 2003, Gaziantep, Bildiriler Kitabı, 647-656.
  4. Özşahin, T. Ş. ve Çakıroğlu, A. O., “Elastik Yarı Sonsuz Düzlem Üzerine Oturan Üst Yüzeyinden Yayılı Yük Etkisindeki Elastik Tabakada Çatlak Problemi”, XII. Ulusal Mekanik Kongresi, Eylül 2001, Konya, Bildiriler Kitabı, 729-738.
  5. Özşahin, T. Ş., Kahya, V. ve Çakıroğlu, A. O., “Elastik Tabakalara Ait Ara Yüzeyde Süreksizliği Bulunan Bileşik Tabaka Problemi”, XI. Ulusal Mekanik Kongresi, Eylül 1999, Bolu, Bildiriler Kitabı, 543-554.