Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Ahmet BİRİNCİ
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Mekanik
Uzmanlık Alanları 1. Katı Cisimler Mekaniği
  2. Kırılma Mekaniği
3. Temas Mekaniği
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Telefon 0 462 377 26 44
E-Posta birinci@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Yürüttüğü Araştırma Projeleri -
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7380 Kırılma Mekaniği
2. 8380 Sonlu İntegral Denklemler ve Sayısal Çözümleri
3. 8381 Tabakalı Ortamlarda Değme Problemlerinin Elastisite Teorisine Göre Çözümü
4. 8382 Elastisite Teorisinde Çatlak Prob.
5. 8383 Sistemlerde Sıcaklık Değişiminden Doğan Gerilmeler
6. 9380 Hesaplamalı Mekanik
7. 9381 İnce Cidarlı Elemanların Burulma Teorisi
8. 9382 Elastik Ortamlarda Dalga Yayılışı
9. 9383 Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri
10. 9384 Lineer Olmayan Mekanik Titreşimler
11. 9385 Limit Analiz
12. 9386 Sonlu Sayıda Serbestlik Dereceli Sistemlerde Özdeğer Problemleri
13. 9387 Titreşim Teorisi
14. 9388 Yapı Mekaniğinde Özel Problemler
15. 9389 Doğrusal Olmayan Elastisite Teorisi
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5390 Elastisite Teorisi
2. 8380 Sonlu İntegral Denklemler ve Sayısal Çözümleri
3. 8381 Tabakalı Ortamlarda Değme Problemlerinin Elastisite Teorisine Göre Çözümü
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Birinci, A., “Axisymmetric Crack Problem of a Thick-Walled Cylinder with Cladding”, International Journal of Engineering Science, 40(15), 1729-1750 (2002).
  2. Birinci, A. ve R. Erdol, “A Frictionless Contact Problem for two Elastic Layers Supported by a Winkler Foundation”, Structural Engineering & Mechanics, 15(3), 331-344 (2003).
  3. Birinci, A. ve F. L. Cakiroglu, “Partial Closure of a Crack Located in an Infinite Elastic Layer”, European Journal of Mechanics A/Solids, 22(4), 583-590 (2003).
  4. Birinci, A. ve R. Erdol, “A Layered Composite Containing a Crack in its Lower Layer Loaded by a Rigid Stamp”, European Journal of Mechanics A/Solids, 23(6), 909-924 (2004).
  5. Birinci, A. ve R. Erdöl, “Continuous and Discontinuous Contact Problem for a Layered Composite Resting on Simple Supports”, Structural Engineering & Mechanics, 12(1) 17-34 (2001).