Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Selim PUL
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Yapı
Uzmanlık Alanları 1. Yapı Malzemesi
  2. Betonarme Yapılar
3. Çelik Yapılar
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Telefon 0 462 377 26 80
E-Posta spul@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Yürüttüğü Araştırma Projeleri -
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7371 Yapıların Deneysel Davranışları
2. 7372 Betonarme Köprüler
3. 8370 Taşıyıcı Hafif Betonarme Elemanların Kesme Davranışı
4. 8371 Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı
5. 8372 Çelik Yapılarda Yanal Stabilite
6. 9370 Yangına Maruz Yapıların Analizi
7. 9371 Sargılı Betonarme Kolonların Davranışı
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7371 Yapıların Deneysel Davranışları
2. 8370 Taşıyıcı Hafif Betonarme Elemanların Kesme Davranışı
3. 8371 Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. ÖZTEKİN, E., PUL, S., HÜSEM, M., “Determination of Rectangular Stress Block Parameters for High Performance Concrete”, Journal Engineering Structures, Vol. 25-3 Feb. 2003, pp. 371-376.
  2. PUL, S., HÜSEM, M., DURMUŞ, A.,”Trabzon Yöresi Agregalarıyla Üretilen Yüksek Performanslı Betonun Mekanik Özelikleri ve Betonarme Kiriş Davranışları”, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler (Advances in Civil Engineering–ACE2000), 4. Uluslararası Kongresi, Gaz
  3. PUL, S., HÜSEM, M., ÖZTEKİN, E., “Eğilme Etkisindeki Yüksek Performanslı Betonarme Kesitlerde Gerilme Bloğu Parametreleri”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3, Eylül 2002, 128-134.
  4. PUL, S.,
  5. ÖZTÜRK, H., AYVAZ, Y., PUL, S.,