Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Atakan AKSOY
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Ulaştırma
Uzmanlık Alanları 1. Esnek Üstyapı
  2. Yol Altyapısı
3. Beton Yollar
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Telefon 0 456 233 74 27
E-Posta aaksoy@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi -
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1) T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı DOĞRUDAN FAALİYET Mali destek programı kapsamında destek alınan TR90/12/DFD/02 Referans no’lu…”SMA YOL KAPLAMALAR İÇİN BAZALT AGREGASI LOKASYON TESPİTİ”..isimli projenin sözleşmesi ve proje yöneticiliği. 2) Asfalt Kaplamalarda Sinerjik Fayda Kavramının Anlaşılması, Mekaniksel Performans Deneyleri ve Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri Yardımıyla Deformasyon ve Çatlama Problemlerinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK R1001 Projesi, MAG-106M495, Proje Yöneticisi, 2007. 3) Asfalt Kaplamalarda Yoğun Gradasyon -Taşlı İskelet (SMA) Gradasyonu Geçişi Sürecinde Asfalt Betonunun Performans Değişiminin Araştırılması, KTÜ BAP Projesi, Proje Yöneticisi, 2008. 4) Kaynayan su soyulma deneyi ile farklı soyulma önleyici katkıların ve farklı agregaların soyulma direnci performans incelenmesi, KTÜ BAP Projesi 2001.112.1.7, Proje Yöneticisi, 2001. 5) Asfalt Kaplamalarda Tekerlek İzinde Oturma (Kalıcı Deformasyon) Probleminin Değerlendirilmesi, KTÜ BAP Projesi 2004.118.001.1, Proje Yöneticisi, 2004.
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7360 Highway Safety
2. 7361 Kentiçi Ulaşım Planlaması
3. 7362 Highway Concrete Barriers
4. 8360 Asfalt Kaplamalarda S
5. 8361 Taş Parke Kaplamalar
6. 8362 Tekerlek İzi Tahmin Mod.
7. 8363 Asfalt Pratik Karışım Tasarım Y.
8. 8364 Tekerlek İzi Pr. .İç. Sim.Yö. A. Do.
9. 8365 Asfalt Karışımlarda Sönmüş Kireç Kullanımı
10. 8366 SBS Modifiye Bitümler
11. 8367 Beton Parke Performans Deneyleri
12. 9360 Asfalt Kaplamalarda Genel Hasar Biçimleri
13. 9361 Görüntü Analizi İle Kaplama Perf.
14. 9362 Asfalt Kaplamalarda Çevresel Koşullandırma Sistemleri
15. 9363 Esnek Kaplamalarda Laboratuar ve Arazi Performans Karşılaştırması
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Aksoy A, İskender E, Ozen H, Oruc S. SBS polimeri ile su hasarı önleyici katkıların asfalt kaplamalarda performans karşılaştırması, Teknik Dergi, Cilt 23 Sayı 3-Temmuz 2012.
  2. Aksoy A, İskender E, Kahraman HT. Application of the intuitive k-NN Estimator for prediction of the Marshall Test (ASTM D1559) results for asphalt mixtures, Construction and Building Materials, Volume 34, 2012, Pages 561-569.
  3. Sengul CE, Aksoy A, İskender E, Ozen H. Hydrated lime treatment of asphalt concrete to increase permanent deformation resistance, Construction and Building Materials, Volume 30, Issue 1, May 2012, Pages 117-124.
  4. İskender E, Aksoy A. Field and laboratory performance comparison for asphalt mixtures with different moisture conditioning systems Construction and Building Materials, Volume 27, Issue 1, February 2012, Pages 45-53.
  5. Aksoy A, Iskender E., “Creep in conventional and modified asphalt mixtures,” Proceedings of ICE Transport, Thomas Telford Journals, 161, Issue 4, 185-195 (2008).