Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Yapı
Uzmanlık Alanları 1. Betonarme ve Çelik Yapılar
  2. Yapı Güvenliği Onarım ve Güçlendirme
3. Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Telefon 0 462 377 26 22
E-Posta mhusem@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/1310/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1)“Karadeniz Bölgesi Hafif Agrega Yataklarının Belirlenmesi ve Bunların Yekpare ve Prefabrike Beton yapılarda Kullanılabilirlik ve Yararlarının Araştırılması”, DPT- Proje Kod No:91.112.001.5, Haziran 1996 (Yön. Yrd) 2)“ Betonarme Yapılarda Dolgu Duvarların Davranışlarının Olumlu Yönde Artıran Köşegen Elemanların Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi” KTÜ-Araştırma Fonu, Proje kod No: 96.112.001.3, Ekim 1999, (Yön. Yrd). 3) Doğu Karadeniz Bölgesi Agregalarıyla Yüksek Performanslı Beton Üretimi ve Niteliklerinin Diğer betonlarla Karşılaştırılması”, KTÜ Araştırma Fonu, Proje Kod No: 96.112.001.4, Aralık 2000. (Yön. Yrd) 4)“Bileşik Eğilme Etkisindeki Yüksek Performanslı Betonarme Kolonların Davranışlarının İncelenmesi”, Proje Kod No: 2002.112.001.1,KTÜ Araştırma Fonu (Yönetici)
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7321 Betonun Kırılma Mekaniği
2. 7322 Prefabrike Yapılar
3. 7323 Plastik Mafsal Çizgileri Teorisi
4. 8320 Çelik Yapıların Komposit Elemanların Davranışı
5. 8321 Yüksek Performanslı. Beton Yapıların Deprem Davranışı
6. 8322 Geleneksel ve Yüksek Performanslı Beton Dayanımına Agrega Boyut Etkisi
7. 9320 Yüksek Dayanımlı Betonarme Kirişlerin Davranışı
8. 9321 Betonarme Elemanların Plastik Teoriye Göre Hesabı
9. 9322 Yüksek Performanslı ve Geleneksel Bet.larda Beton-Donatı Aderansı
10. 9323 Betonarme Elemanlarda Burulma Etkisi
11. 9324 Yüksek Performanslı Betonarme Kolonların Davranışı
12. 9325 Çok Katlı Çelik Yapıların Deprem Davranışı
13. 9326 Yatay Yük Etkisindeki Çelik Yapıların Stabilitesi
14. 9327 Çelik Lif Katkılı Yüksek Performanslı Betonarme Döşemelerin Davranışları
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7322 Prefabrike Yapılar
2. 9323 Betonarme Elemanlarda Burulma Etkisi
3. 9326 Yatay Yük Etkisindeki Çelik Yapıların Stabilitesi
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Hüsem M., Durmuş A.,
  2. Öztekin E, Pul S., Hüsem M.” Determination of Rectangular Stres Block Parameters for High Performance Concrete”, Engineering Structures, 25 (2003) 371-376.
  3. Hüsem M. “The Effects of Bond Strength Between Lightweight and Ordinary Aggregate-Mortar, Aggregate-Cement Paste on the Mechanical Properties of Concrete”, Materials Science & Engineering A,363 (2003) 152-158.
  4. Hüsem M., Gözütok S.,”The Effects of Low Temperature Curing on the Compressive Strength of Ordinary and High Performance Concrete”, Construction and Building Materials, 19 (2005) 49-53.
  5. Hüsem, M. “Geleneksel ve Yüksek Performanslı Betonların Basınç ve Çekme Dayanımlarına Donma-Çözülmenin Etkisi”, Gazi University, Journal of Science, 16 (3), 503-512,2003