Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Yapı
Uzmanlık Alanları 1. Yapı Mühendisliği
  2. Deprem Mühendisliği
3. -
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Telefon 0 462 377 26 53
E-Posta alemdar@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/1303/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1) Bayraktar, A. ve Hançer, E., Baraj-Rezervuar Etkileşim Sistemlerinin Depreme Göre Stokastik Davranışlarının Lagrange Yaklaşımı Kullanılarak Incelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, Proje Kod No. 2002.112.001.2, Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Alemdar BAYRAKTAR, 2002. 2) Doğu Karadeniz Bölgesindeki Binaların Patlatma Hasar Tahmin Kriterlerinin Belirlenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR, 2006. 3) Yapısal Hasarların Deneysel ve Operasyonal Modal Analiz Yöntemleriyle Belirlenmesi, TÜBİTAK, Yöneticisi: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR , 2005 (sunuldu). 4) İnteraktif Modelleme Tekniği Kullanılarak Üç Boyutlu Yapı Sistemlerinin Yapay Zekâ Yaklaşımı ile Analizi ve Tasarımı İçin Geniş Kapsamlı Bir Yazılım Geliştirme Çalışması, TÜBİTAK, Yöneticisi: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR, 2005 (sunuldu).
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7240 Yapı Sağlığı İzlenmesi
2. 7242 Sıvı-Yapı Etkileşimi
3. 7243 Tarihi Yapıların Depremden Korunması
4. 8240 Yarı-Rijit Sistemler
5. 8242 Barajların Lineer Olmayan Dinamik Davranışı
6. 8243 Asinkronize Dinamik Analiz
7. 8244 Yapıların Analitik Modellenmesi
8. 9240 Varolan Barajların Deprem Güvenliklerinin Değerlendirilmesi
9. 9241 Barajların Onarım ve Güçlendirilmesi
10. 9242 Sismik İzolasyonlu Yapılar
11. 9243 Köprülerin Güvenliklerinin Belirlenmesi
12. 9244 Tarihi Yapıların Güvenliğinin Belirlenmesi
13. 9245 Patlatma Kaynaklı Yapı Davranışı
14. 9246 Dengeli Konsol Köprüler
15. 9247 Asfalt Baraj Tasarımı
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. 1) Bayraktar, A., Hançer, E. and Akköse, M., Influence of Base-Rock Characteristics on the Stochastic Dynamic Response of Dam-Reservoir-Foundation Systems, Engineering Structures, 27, 1498-1508, 2005 (SCI).
  2. Bayraktar, A., Hançer, E. and Dumanoğlu, A.A., Comparison of Stochastic and Deterministic Dynamic Responses of Gravity Dam-Reservoir Systems using Fluid Finite Elements, Finite Elements in Analysis and Design, 41, 1365-1376, 2005 (SCI).
  3. Bayraktar, A. and Hançer, E., Stochastic Analysis of Fluid-Structure Interaction Systems by Lagrangian Approach, Structural Engineering and Mechanics, 20, 4, 389-403, 2005 (SCI).
  4. Bayraktar, A., Akköse, M. and Adanur, S., The Effects of Sediment on Earthquake Response of Concrete Gravity Dams to Asynchronous Ground Motion, Journal of Hydraulic Research, 43, 6, 2005 (SCI).
  5. Bayraktar, A., Hacıefendioğlu, K. and Muvafık, M., Asynchronous Seismıc Analysis of Concrete-Faced Rockfıll (CFR) Dams Including Dam-Reservoir Interaction, Canadian Journal of Civil Engineering, 32, 5, 940-947, 2005 (SCI).