Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Ömer YÜKSEK
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Hidrolik
Uzmanlık Alanları 1. Kıyı ve Liman Mühendisliği
  2. Hidroloji
3. Su Yapıları
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Telefon 0 462 377 26 41
E-Posta yuksek@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/735/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1) Bilgin, R., Önsoy, H., Yüksek, Ö., “Hopa Limanı Liman İçi Çalkantısının Önlenmesi ve Dalgakıran Onarım Kesiti Araştırma Projesi Sonuç Raporu”, Trabzon, Nisan 1992, 1-110 2) Önsoy, H., Yüksek, Ö., “Doğu Karadeniz’de Deniz Erozyonuna Karşı Koruma ve Yapay Plajlar İçin Kıyıya Dik Yapıların Etüdü Araştırma Raporu”, Trabzon, Mayıs 1993, 1-117. 3) Yüksek, Ö., Önsoy, H., Özölçer, İ.H., Boğuşlu, H., Kömürcü, M.İ., “Doğu Karadeniz Kıyı Çizgisi Değişiminin İncelenmesi Sonuç Raporu”, Trabzon, 1998, 1-43. Yüksek, Ö., Önsoy, H., Kömürcü, M.İ., Kaplan, H., Özölçer, İ.H., Boğuşlu, H., “Kıyı Bölgesinde Dalga Parametrelerinin Sayısal Yöntemlerle Belirlenmesi Sonuç Raporu”,Trabzon, 2001, 1-47. 5). Önsoy, H., Yüksek, Ö., Kömürcü, M.İ., “Ünye Limanı Ek İnşaatı Uygulama Projesi Sonuç Raporu”, Ağustos 2003, Trabzon, 1-47
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7210 Coastal Hydrodynamics
2. 7211 Değişken Akımların Hidroliği
3. 7213 Kıyı Koruma Yöntemleri
4. 7216 Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği
5. 8210 Kıyı Mühendisliğinde İleri Analiz Teknikleri
6. 8211 Liman Planlama ve Tasarımı
7. 8212 Düzensiz Dalgalar
8. 9210 Dalga Transformasyonun Sayısal Modellenmesi
9. 9211 Kıyı Alanlarının Yönetimi
10. 9212 Yapay Besleme ile Kıyı Koruması
11. 9213 Kıyı Mühendisliğinde Arazi Çalışması
12. 9214 Baraj Mühendisliğinde Hidrolik Esaslar
13. 9215 Akarsu Hidroliğinde Arazi Çalışmaları
14. 9216 Liman Hidrodinamiği
15. 9217 Kıyı Mühendisliğinde Çevresel Faktörler
16. 9218 Hidrosistem Mühendisliğinde Belirsizlik Analizi
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5728 Statistic Methods In Civil Engineering
2. 9211 Kıyı Alanlarının Yönetimi
3. 9216 Liman Hidrodinamiği
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Yüksek, Ö.,.,“Effects of Breakwater Parameters on Shoaling of Fishery Harbors” , ASCE Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Jan/Feb. 1995, Vol:121, No:1, 13-22
  2. Yüksek, Ö., Önsoy, H., Birben, A.R., Özölçer, İ.H., “Coastal Erosion in Eastern Black Sea Region, Turkey”, Coastal Engineering, Vol:26, 1995, 225-239
  3. Özölçer, İ.H., Kömürcü, M.İ., Birben, A.R., Yüksek, Ö., Karasu, S., “Effects of T-Shape Groin Parameters on Beach Accretion, Ocean Engineering, March 2006, Vol:33, 382-403
  4. Yüksek, Ö., Kömürcü, M.İ., Yüksel, İ., Kaygusuz, K., “The Role of Hydropower in Meeting Turkey’s Electric Energy Demand”, Energy Policy, (Article in Press).
  5. Yüksek, Ö., Kaygusuz, K., “Small Hydropower as a Renewable Energy Source”, Energy Sources, (Kabul Edildi)