Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Ümit UZMAN
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Mekanik
Uzmanlık Alanları 1. Mekanik mukavemet
  2. Elastisite
3. Plaklar ve kabuklar
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Telefon 0 462 377 26 73
E-Posta uzman@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Yürüttüğü Araştırma Projeleri -
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7180 Elastisitede Enerji Yöntemleri
2. 8180 Sınır Değer Problemi
3. 8181 Yapay Sinir Ağları
4. 8182 Yapay Sinir Ağları İle Optimizasyon
5. 8183 Kompozit Malzemelerin Mekaniği
6. 9180 Kolonların Dinamik Stabilitesi
7. 9181 Kabukların Stabilitesi
8. 9182 Kompozit Plaklar
9. 9183 Kompozit Plakların Optimizasyonu
10. 9184 Kompozit Yapıların Mekaniği
11. 9185 İnce Cidarlı Kirişler
12. 9186 Kompozit Plaklarda Stabilite
13. 9187 İnce Cidarlı Kirişlerde Sonlu Elemanlar
14. 9188 İnce Cidarlı Kirişlerde Stabilite
15. 9189 Elastik Dalga Yayılması
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5470 Elastik Stabilite Teorisi
2. 7180 Elastisitede Enerji Yöntemleri
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Uzman, Ü. Daloğlu, A. Saka, M.P., “Optimum design of parabolic and circular arches with varying cross section, Structural Engineering and Mechanics, Vol.8, No.5(1999),p.465-476
  2. Uzman, Ü. Daloğlu, A. Saka, M.P., “Optimum Design of Arches with Varying Depth”, Developments in Computational Techniques for Civil Engineering, Ad. B.H.V.Topping, Civil-Comp Press, Edinburg, UK, 1995. p.227-235
  3. Budak, A., Uzman, Ü., “Dolgu Duvar Boşluklarının Dolgu Duvarlı Çerçeve Davranışı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği’99, 2-3 Haziran 1999, Süleyman Demirel Üniversitesi, İsparta, Cilt 1, s.255-265.
  4. Boduroğlu, H., Uzman, Ü., “Ortotrop Dikdörtgen Plakların Dinamik Stabilitesi”, Birinci Ulusal Mekanik Kongresi-Bildiriler- 1980, İstanbul, s.106-115.
  5. Uzman, Ü., Boduroğlu, H., “Basamak ve Darbe Yükleri Etkisindeki Dikdörtgen Ortotrop Plakların Düzlem İçi ve Düzlem Dışı Titreşimleri”, Beşinci Ulusal Mekanik Kongresi-Bildiriler- 1987, Kirazlıyayla, s.794-807.