Ünvanı, Adı ve Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Osman ÜÇÜNCÜ
Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği
Bilim Dalı Hidrolik
Uzmanlık Alanları 1. İçmesuyu ve Atıksu Arıtımı
  2. Hidroloji, Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik
3. Çevre Bilimleri
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Telefon 0 462 377 31 42
E-Posta oucuncu@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi -
Yürüttüğü Araştırma Projeleri -
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7120 Su Teknolojisi
2. 7160 Arıtma Tesisi Hidroliği
3. 7161 Çevre Sistemleri Mühendisliği
4. 8120 Anaerobik Arıtma Sistemlerinde Modellemeler
5. 8121 Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemlerinde Ağır Metal Giderimi
6. 8122 Gürültü Seviye Ölçümleri
7. 8123 Katı Atık Bertarafında Biyolojik Metotlar
8. 8124 Çevre Kaynaklarının Planlanması
9. 8125 Akarsuda Kirlilik Türleri ve Önlenmesi
10. 8160 Yenilenebilir Enerji Kaynakları İçin ÇED Analizi
11. 8161 Endüstriyel Atıksu Arıtımında Çalışma Yöntemi
12. 8162 Sediment Transport ve Morfodinamik
13. 8163 Arıtma Havuzları Tasarımı
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. İçme Suyu Arıtma Tesisi Alüm Çamurunun Puzolanik Malzeme Olarak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
  2. Türkiye'de Evlerde Yağmur Suyunun Kullanılması
  3. Atık Çamuru ile Stabilize Olan Killerde Geçirimlilik ve Konsalidasyon Analizlere
  4. Doğu Karadeniz Akarsularının Ulaşım, Yerleşim ve Çevr Açısından Risk Değerlendirilmesi
  5. A Research on Noise Pollution at the Factories in the Eastern Bleacksea Region (Turkey)