Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Çağrı YELESER
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: 400-1300 MHz Bandı Mikrodalga Devre Analizörü Tasarımı
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 22/6/2015
Sayfa Sayısı: 75
Tez No: t2950
Özet:

      Bu tez çalışmasında, 400-1300 MHz frekans bandında çalışan, mikrodenetleyici tabanlı bir mikrodalga devre analizörü gerçekleştirildi. Mikrodalga devreden, ilerleyen ve yansıyan dalgaların örneklerinin alınabilmesi için iki adet 3-kapılı yönlü kuplör birleştirilerek 4-kapılı çift-yönlü kuplör oluşturuldu. Oran/faz ölçer tarafından ölçülen değerin, 4-kapılı kuplörün çıkış kapısından görülen yansıma katsayısına bağlı matematiksel ifadeleri, kuplörlere ait S parametrelerinin birleştirilmesi suretiyle çıkarıldı. Ölçülen değerler ilgili kalibrasyon denklemlerinden yararlanılarak iyileştirildi. 400-1300 MHz frekans bandında ve 10 MHz’ lik kademelerle analiz ve kalibrasyon işleminin yapıla-bilmesi için ölçüm cihazı dâhilinde bir gerilim kontrollü osilatör tasarlandı. Kalibrasyon işleminin yapılabilmesi ve sonuçların daha iyi analiz edilebilmesi için bir bilgisayar arayüz programı yazıldı. Sistemin bilgisayar bağlantısına ihtiyaç olmadan da çalışabilmesi için harici kaynaklardan beslenebi-lecek devre tasarımları yapıldı ve parametrelerin tutulduğu kayıt birimleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler: Mikrodalga analizör, Yansıma ölçer, DDO ölçer, Çift-Yönlü kuplör