Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ezgi GÜNEY
Danışman: Prof. Dr. Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Sürekli Mıknatıslı Tüpsel Yapılı Doğrusal Hareketli Doğru Akım Motorunun Yapay Sinir Ağlarıyla Denetimi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 27/3/2015
Sayfa Sayısı: 78
Tez No: t2890
Özet:

      Bu çalışmada, endüstride daha çok kısa mesafeli hareket veya mekanik darbe uygulama alanına sahip olan SMTYDHDAM’ın yapay sinir ağlarıyla motor hız denetimini sağlamak amaçlandı. Özgün olarak geliştirilen SMTYDHDAM’ın denetimi amacıyla elektronik kontrol sistemi oluşturuldu. Oluşturulan bu elektronik kontrol sistemi, evrensel seri veri yolu(USB) aracılığıyla, gerçek zamanlı çalışan MATLAB yazılımı ile yönetildi. Denetim, klasik yöntemlere bir alternatif olarak geliştirilen, karmaşık denetim algoritmalarına gerek duymayan yapay sinir ağları ile oluşturuldu. Geliştirilen YSA denetleyici yapısı öncelikle bilgisayar ortamında test edildi, eğitim sonuçlarından ağın öğrenme kabiliyetinde olduğu kabul edilerek geliştirilen sisteme uygulandı. Kullanılan algoritmalar ve devre düzeneğinin gerek rotor gerek frekans kontrolünde başarılı olunmasına yardımcı olduğu görüldü. Geliştirilen sisteme ait devre şemaları, denetim algoritmaları ve elde edilen grafikler tezde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doğrusal Hareketli Doğru Akım Motoru, Yapay Sinir Ağı, Sürekli Mıknatıs, Gerçek Zamanlı Öğrenme