Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yeliz YILDIRIM
Danışman: Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Tek Fazlı Asenkron Motorun Hız Kontrolü İçin YSA Ayarlamalı Bir Bulanık Mantık Denetleyici
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 23/9/2014
Sayfa Sayısı: 64
Tez No: t2836
Özet:

      Tek fazlı Asenkron Motorlar, endüstri uygulamalarına olan uygunluğu ve ticari sebeplerden dolayı günümüzde pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Asenkron Motora verilecek gerilimin kontrolü için ise yaygın olarak PWM (Pulse Width Modulation) tercih edilir. Çünkü PWM asenkron motorun kontrol uygulamalarını kolaylaştıran bir tekniktir.

Bu çalışmada, Matlab/SIMULINK ortamında PWM Eviriciyle besli tek fazlı Asenkron Motorun hızı yeni bir tür kontrolör ile denetlenmiştir. Önerilen bu denetleyicide, Bulanık Mantık üyelik fonksiyonlarının aralıkları Yapay Sinir Ağlarıyla ayarlanmaktadır. Bu ayarlamayı yapan Yapay Sinir Ağının en iyi ağırlıkları ise ADALINE (Adaptif Lineer Element) yardımıyla belirlenmektedir. Bu amaçla oluşturulan tez, üç ana kısma ayrılmıştır. İlk kısım olan giriş kısmında tezin uygulama kısmının anlaşılabilmesi için bilinmesi gereken teknik kısımların ve kontrol yöntemlerinin açıklaması yapılmıştır. İkinci kısımda kontrol amaçlı kullanılan yöntemlere alternatif olarak tezde önerilen Yapay Sinir Ağlarıyla ayarlanan Bulanık Mantık yöntemi ile ilgili açıklama yapılmış ve son kısımda ise Matlab/SIMULINK uygulamalarına yer verilmiştir. Bu son kısımda geleneksel yöntemlerle akıllı yöntemlerin farkını ortaya koyabilmek için öncelikle PWM ile besli tek fazlı Asenkron Motorun PID ile kontrol benzetimi yapılıp sonrasında Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları gibi akıllı sistemlerle kontrolü yapılmıştır. Uygulama kısmının son adımında da önerilen denetleyicinin Matlab/SIMULINKte tek fazlı Asenkron Motor hız kontrolü yapılmış ve çıktıları elde edilmiştir. Bu çıktılar ise tezin sonuç kısmında kıyaslanmıştır.

      Anahtar Kelimeler: Tek fazlı Asenkron Motor, PWM (Pulse Width Modulation), Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları, ADALINE (Adaptif Liner Element), ANFIS (Adaptive Network based Fuzzy Inference System).