Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Saeed GHASEMİ
Danışman: Prof. Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Otomatik Modülasyon Tanıma İçin Etkili Bir Algoritma
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 16/9/2014
Sayfa Sayısı: 81
Tez No: t2835
Özet:

      Modülasyon tanımlama işlemi, haberleşme sistemlerinin çıkış aşamasındaki işlemlerdendir. Bu tez çalışmasında, Beyaz Gauss Gürültülü ortamda sınırlı sayıda sayısal modülasyon tiplerini otomatik olarak tanımak için akıllı bir sistem gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu sistemde özellik çıkarma yöntemleri olarak “Sürekli Dalgacık Dönüşümü” ve “Yüksek Mertebeli Kümülantlar” yöntemleri kullanılmıştır. Önerilen algoritmanın sınıflandırma işleminde, üç seviyeli çok katmanlı yapay sinir ağlarından yararlanılmıştır. Sonuç olarak bu tez çalışmasında önerilen algoritma, literatürde yer alan çalışmalara göre daha iyi sınıflandırma başarısıyla sonuçlanmış, ayrıca yine bu çalışmada giriş örnek sayısının etkisi, özellik çıkarma ve sınıflandırma işleminde incelenmiştir. Bu incelemeden elde edilen sonuçlara göre giriş örnek sayısı ve sınıflandırma performansı arasında doğrusal bir ilişki bulunmuş, yani giriş örnek sayısı arttırdığında sınıflandırma işleminden daha yüksek başarı elde edilmiştir. Ancak giriş örnek sayısı arttığında sınflandırma zamanı da arttığı için bu çalışmada elde edilen yüksek sinyal gürültü oranlarında oldukça dayanıklı olan özellik değerlerinin bir kısmı kullanılarak sınıflandırma zamanı düşürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Otomatik Modülasyon Tanıma, Yapay Sinir Ağları, Destek Vektör Makineleri, Sürekli Dalgacık Dönüşümü, Yüksek Mertebeli Kümülantlar.