Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nezahat ÖZTÜRK
Danışman: Prof. Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Görüntü İşleme Teknikleri İle Beyaz Yumurtalar Üzerindeki Yumurta Kabuğu Kusurlarının Algılanması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 16/6/2014
Sayfa Sayısı: 79
Tez No: t2801
Özet:

      Yumurta çiftliği endüstrisinde kaliteli yumurtalardan kusurlu yumurtaların otomatik ayrılması hem ekonomik hem de sağlıksal nedenlerden dolayı önemli bir konudur. Modern yumurta işleme tesislerinde kusurlu yumurtaların insanların görsel denetimi ile ayrıştırılması süreci yavaşlatmaktadır. Günümüzde yumurta tasnifinin gerçek çiftlik endüstrisi uygulamalarında daha çok insanların görsel denetimi ile yapılmasının yanı sıra literatürde değişik kusur algılama çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar daha çok gri düzeyli yumurta görüntüsü üzerinde çeşitli görüntü işleme teknikleri kullanılarak yapılmıştır ve yumurtaların kusurlu yumurta mı sağlam yumurta mı olduğuna karar verilmiştir.

Bu tez çalışmasında, veri kümesi yumurta çiftliğinde üretilen yumurtaların doğal ortamında fotoğraflanmasıyla oluşturulmuştur. Veri kümesi içerisindeki kirli, çatlak, kırık, kanlı ve temiz yumurta görüntüleri üzerine görüntü işleme teknikleri uygulanmıştır. Öncelikle yumurta görüntüsünü renkli olarak zeminden ayırma aşamasında K-means kümeleme tekniği kullanılmıştır. Daha sonra kirli yumurta üzerindeki kir bölütleme ile ayrılmış ve eşik değeri belirlenerek yumurtanın kirli olduğuna karar verilmiştir. Eğer görüntü üzerinde kir yoksa zeminden ayrılmış yumurta, program içinde ikinci denetime girmiştir ve Sobel kenar belirleme algoritması uygulanılarak yumurtanın kenarları ve kırık kısımları bulunmuştur. Kenarlar maske ile yok edilmiştir. Daha sonra tekrar eşik değeri verilerek yumurtanın kırık mı temiz mi olduğuna karar verilmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Kusur algılama, K-means sınıflandırma, Renk tanıma, Yumurta kabuğu kusurları, Görsel denetim, Görüntü işleme.