Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Reza MIRZAPOUR
Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Adaptif Bulanık Mantık Denetleyiciler İçin Yumuşak Hesaplama Tabanlı Bir Optimizasyon Algoritması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/6/2014
Sayfa Sayısı: 63
Tez No: t2800
Özet:

      Günümüzde pekçok alanda hız kontrolünün gerektiği uygulamalar yapılmaktadır. Doğru

akım (DA) motorları kontrolünün kolay olması, ucuz olması, küçük olması ve çok çeşitli olup

      gereken özelliğe göre pek çok ihtiyaca yanıt vermesi gibi özelliklerinden dolayı bu tür

uygulamalarda kullanım açısından başı çekmektedir. Uygulamaya göre ihtiyaç duyulan motoru

      belirlemenin yanı sıra hangi kontrolörle kontrol edilmesi gerektiğini belirlemek de önemlidir. Bunu

belirlerken geleneksel yöntemlerin bir çok uygulama için yeterli olmadığı ve yeni yöntemlerin

      gereksinim duyulduğu gerçeği göz önüne alınmalıdır. Çünkü geleneksel kontrol yöntemleri sadece

lineer kullanımlara yanıt verebilmekte ancak lineer olmayan uygulamalar için yetersiz

      olmaktadırlar ayrıca çevredeki bozucu etkilerden çabuk etkilenmekte ve parametre

değişikliklerinde takip etmekte güçlük çekmektedirler. Bu nedenler de uygulayıcıları Bulanık

      Mantık, Yapay Sinir Ağları gibi akıllı kontrolerlere yöneltmiştir.

Bu tezde de bunlar göz önüne alınarak bir kaç akıllı sistemin birarada kullanıldığı bir

      denetleyici tasarlanmıştır ve DA motoru, üyelik fonksiyon aralıkları Yapay Sinir Ağlarıyla

ayarlanan bir Bulanık Mantıkla denetlenmiştir. Bu denetleyicideki Yapay Sinir Ağının ağırlıkları

      da Genetik Algoritma ile optimize edilmiştir. Tez üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada tezde

bilinmesi gereken genel bilgiler giriş başlığı altında verilmiştir. İkinci kısımda önerilen bu

      denetleyicinin işleyişi hakkında ön bilgi verilmiştir. Son kısım ise Matlab/SIMULINK

uygulamalarına ayrılmış ve ilk olarak akıllı denetleyicilerle geleneksel denetleyicilerin kıyaslaması

      için DA motoru PID ile kontrol edilmiş, daha sonra Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları gibi akıllı

sistemlerle kontrolü yapılmış, son olarak da önerilen denetleyici ile denetlenmiştir. Tezin sonuç

      kısmında ise bu çıktıların ve dolayısıyla denetleyicierin kıyaslaması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: DA Motoru, Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları, Genetik Algotirma