Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fatih Yavuz ILGIN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Negatif Olmayan Matris Ayrıştırma ile Tek Kanal Kör Ayrıştırma
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/6/2013
Sayfa Sayısı: 63
Tez No: t2686
Özet:

      Kör kaynak ayrıştırma, birden fazla sinyalin karışımını içeren bir veri kümesinden bu karışımı oluşturan her bir kaynağın tahmin edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu işlemin kör olarak adlandırılması kaynaklar hakkında hiçbir ek bilgi olmadığı anlamını taşımaktadır. Kör kaynak ayrıştırma da tahmin edilecek sinyal sayısı kadar karışım sinyali varken, tek kanal kör kaynak ayrıştırma işleminde sadece bir karışım sinyali olduğundan kaynakların tahmini maliyetli bir işlemdir. Bahsedilen bu yöntemle herhangi bir işarete eklenmiş istenmeyen bir gürültü, bozucu bir etki veya başka bir sinyal kaynağı diğer bir kaynaktan ayrıştırılabilir veya bu çalışmada olduğu gibi tek bir mikrofonla kaydedilmiş 2 farklı enstrümantal işaret birbirinden ayrıştırılabilir. Yapılan bu çalışmada sürekli dalgacık dönüşümü kullanılarak negatif olmayan matris ayrıştırma ile tek kanallı olarak kaydedilen iki enstrümantal işaret birbirinden ayrıştırılmıştır. Önerilen yöntemin başarım analizini değerlendirmek için sonuçlar işaret gürültü oranı cinsinden değerlendirilmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Kör Kaynak Ayrıştırma, Kokteyl Parti Problemi, Negatif Olmayan Matris Ayrıştırma, Sürekli Dalgacık Dönüşümü