Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kurtuluş DEMİR
Danışman: Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Doğrusal Hareketli Asenkron Motor Hız Kontrolünün Skalar Kontrol Yöntemi İle Gerçekleştirilmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 13/6/2013
Sayfa Sayısı: 65
Tez No: t2667
Özet:

      Bu tezde, tek yanlı doğrusal hareketli bir asenkron motor (DHAM) tasarımı yapılmış ve bu motor için hız kontrolü gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda ilk olarak DHAM’lerin yapısı, kullanım alanları ve tasarım aşamasında göz önüne alınması gereken kriterler verilmiştir. DHAM’lerde oluşan elektromanyetik olaylar açıklanmış ve bu olayların motor performansına etkileri üzerine durulmuştur. Tasarımı gerçekleştirilen motor için deneysel çalışmalar yapılmış ve eşdeğer devre parametreleri çıkarılmıştır. DHAM’ler için en uygun eşdeğer devre elde edilerek, çıkarılan parametrelerin kullanılması ile benzetim çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya yönelik hız kontrolü için döner asenkron motorlara uygulanan skalar hız kontrol sistemi kullanılmıştır. Bunun için gerekli sürücü düzeneği oluşturulmuş ve farklı referans değerlerinde sistemin gerçek cevapları elde edilmiştir. Tasarlanan motor için önerilen bu kontrol yapısı veri toplama kartı ile gerçekleştirilmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Doğrusal hareketli asenkron motor ve tasarımı, uç etkiler, skalar kontrol, hız kontrol, veri toplama.