Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Amir Hossein HAJİSALEM
Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Rüzgar/FV Güneş Enerji Sistemleri İçin PID Kontrol Parametrelerinin GA ve PSO İle Optimizasyonu
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 17/6/2013
Sayfa Sayısı: 62
Tez No: t2666
Özet:

      Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan konvesnsiyonel enerji kaynakları yerlerini yavaş yavaş yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarına bırakmaktadırlar. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte başlıca iki nedeni bu konvesiyonel kaynakların sınırlı miktarda olmaları ve olumsuz çevre etkileridir.

Olumlu çevre etkileri ve düşmekte olan kurulum maliyetleri nedeniyle Rüzgar ve Güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi hızla artmaktadır. Ancak bu kaynaklardan üretilen elektrik enerjisinin yüke uygulanmadan önce bir süreçten geçirilmesi ve uygun standartların sağlanması gerekmektedir. Bu standartların sağlanması kullanılacak ara elemanların tasarımı ve kontrol edilmeriyle gerçekleştirebilmektedir.

      Bu çalışmada Rüzgar/FV hibrit sistemlerden elde edilen elektrik enerjisinin yüke veya şebekeye aktarılabileceği standart değerin sağlanmasında kullanılacak olan dönüştürücü ve filtre kontrolü için kontrol algoritmaları ğeliştirilmekte ve kullanılan kontrol parametrelerinin optimizasyonu yapılmaktadır. Optimizasyon yöntemi olarak türevsiz işlem yapabilen yumuşak hesaplama yöntemlerinden PSO ve GA kullanılmaktadır. Yapılan çalışma sonunda elde edilen optimum parametrelere sahip olan kontrol algoritmalarının daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji kaynakları, Rüzgar/Güneş Hibrit sistemler, PSO-PID Kontrolör, GA-PID kontrolör