Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet Ali USTA
Danışman: Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Doğrusal Hareketli Asenkron Motor Hız Kontrolünün Bulanık Mantık Tabanlı Skalar Kontrol Yöntemi İle Gerçekleştirilmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 6/6/2013
Sayfa Sayısı: 84
Tez No: t2630
Özet:

      Bu tez çalışmasında tek yanlı doğrusal hareketli bir asenkron motor (DHAM) tasarlanarak gerçek zamanlı hız kontrolü gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda ilk olarak DHAM’lerin özellikleri, yapısı ve tasarım aşamasında göz önüne alınması gereken kriterler üzerine durulmuştur. Aynı zamanda DHAM’lerde oluşan elektromanyetik olaylar açıklanmış ve bu olaylardan en önemlisi olan uç etkilerin hava aralığındaki alan dağılımına olan etkisi analiz edilmiştir. Yine bu tez kapsamında literatürde yapılan çalışmalar göz önüne alınarak DHAM’ler için en uygun eşdeğer devre elde edilmiştir. Uygulamaya yönelik hız kontrolü için döner asenkron motorlara uygulanan skalar hız kontrol sistemi kullanılmıştır. Hız geri beslemesi için gerekli kontrol işlemi ise bulanık mantık denetleyici kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan motor için önerilen bu kontrol yapısı PCI 6259 veri toplama kartı ile gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Doğrusal hareketli asenkron motor ve tasarımı, bulanık mantık, skalar kontrol, gerçek zamanlı veri toplama, Matlab/xPC Target.