Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Göksu GÖREL
Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Şebeke Bağlantısız FV-YP Birleşik Sistemleri İçin Anahtarlamalı Bir Güç ve Gerilim Düzenleyici
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 27/5/2013
Sayfa Sayısı: 83
Tez No: t2626
Özet:

      Son yıllarda teknoloji ve buna bağlı elektrikli cihazların artması, enerji ihtiyacındaki artış ve sınırlı miktarlarda konvansiyonel enerji kaynaklarının tükeneceği endişesi insanoğlunu farklı ve yeni kaynakları bulmaya doğru itmiştir. Mevcut kaynakların doğa ve insanlara verdiği zararların azaltılmasına yönelik çalışmalar, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin daha da fazla artmasına yol açmıştır. Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarından önemli ikisi olan Güneş ve Hidrojen enerjisi ele alınmıştır.

Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri ve Güneş Pilleri günümüzdeki enerji ihtiyacını önemli ölçüde azaltmaya aday bir yenilenebilir enerji sistemidir. Yakıt Pilleri ise mevcut çevre sorunlarını çözerek enerji ihtiyacına çözüm oluşturacağı düşünülmektedir. Yakıt pilleri sessiz ve daha verimli çalışmakta olup doğa ve insanlar için zararlı atık üretmezler. Bu sistemler yakıt olarak yeryüzünde birçok bileşiğin yapısında var olan hidrojen maddesini kullanmaktadır.

      Bu tezde birleşik yenilenebilir güç üretim sistemleri araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında gerilim dalgalanmalarına bağlı olarak ortaya çıkan güç iletimi ve gerilim kararlılığı problemlerini gidermek için bir Anahtarlamalı Güç Filtresi (AGF) önerilmiştir. Oluşturulan AGF’nin yanında, filtreleme kontrol işleminde kullanılan yeni hibrid dinamik üç çevrimli hata toplamına bağlı bir denetleyici yapısı meydana getirilmiştir. Dinamik hata sinyali, Bulanık Mantık (BM) Denetleyici kullanılarak en aza indirilmiştir ve PI denetleyici ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca önerilen AGF, klasik Esnek Alternatif Akım İletim sistemleri (FACTS) olan Statik Kompanzatör (STATCOM) ve Tristör Kontrollü Seri Kondansatör (TCSC) ile karşılaştırılmıştır. Oluşturulan AGF, STATCOM, TCSC sistemleri ile PI ve BM denetleyicileri MATLAB/SİMULİNK Simpower ortamında modellenerek benzetimler yapılmış ve performansları incelenmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik Güneş Pilleri, Yakıt Pilleri, Gerilim Kararlılığı, Anahtarlamalı Güç Filtresi, STATCOM, TCSC, FACTS, BMD, Üç Çevrimli Hata Toplayıcı