Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yiğit MAHMUTOĞLU
Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Denizaltı Akustik Haberleşme Kanallarının Karar Geribeslemeli Denkleştirici ile Başarım Analizi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 22/5/2013
Sayfa Sayısı: 79
Tez No: t2623
Özet:

      Bu çalışmada, deniz parametreleriyle, deniz içinde oluşan gürültülerle, deniz üstünde rüzgâr ve yağmura bağlı olarak oluşan gürültülerle, deniz içinde oluşan zayıflatmalarla değişen akustik haberleşme kanal profili incelenmiştir. Deniz parametreleri olarak deniz suyu tuzluluğu, deniz suyu sıcaklığı ve deniz üstünden esen rüzgâr hızı olarak ele alınmıştır. Detaylı bir inceleme için deniz derinliği, verici derinliği, alıcı derinliği ve alıcı-verici arası yatay mesafe büyükleri ele alınarak sistemin performans (SNR-BER) grafikleri elde edilmiştir. Sualtı akustik haberleşmesini etkileyen gürültülerin değişkenlerine bağlı olarak grafikleri çizdirilmiştir. Yapılan bu özgün çalışmada denizaltı akustik haberleşme kanalı modeli oluşturulup, veri iletim performansı belirtilen parametrelere bağlı olarak ortaya çıkarılmıştır. Türkiye denizlerinin sualtı akustik haberleşme performansları kıyaslanmıştır.

      Anahtar Kelimeler: Denizaltı akustik haberleşme kanalı, Karar geribeslemeli denkleştirici, Türkiye denizlerinin akustik haberleşme performansı kıyaslaması.