Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erhan SESLİ
Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Giriş Gerilimi ve Yükü Değişken DA/DA Yukarı Dönüştürücü Denetimi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 13/11/2012
Sayfa Sayısı: 54
Tez No: t2565
Özet:

      Yarıiletken teknolojisi ve yüksek bilgi işleme kabiliyetine sahip mikrodenetleyicilerin son yıllardaki gelişimine bağlı olarak güç elektroniği sistemleri de ilerleme göstermiştir. Günümüzde güç elektroniği uygulamaları geniş bir alanda kullanılmaktadır. Önemli uygulamalardan biri, doğru akımdan - doğru akıma (DA-DA) dönüşüm yapan devrelerdir. DA-DA dönüştürücülerden beklenenler; yüksek regülasyon kabiliyeti, geniş bir aralıkta çalışabilme ve yüksek verimdir. Bu bilgiler ışığında tez çalışmasının amacı; 12-22V DA giriş gerilimi aralığında ve değişken çıkış güçlerinde, sabit 24V DA çıkış gerilimine yükseltecek DA/DA yukarı dönüştürücünün tasarımının mikrodenetleyici tabanlı gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiştir. Tasarımın benzetim çalışması MATLAB/Simulink ortamında gerçekleştirilmiştir. Tasarım gerçekleştirilirken sistemin denetimi, mikrodenetleyici içine gömülmüş denetim algoritması vasıtasıyla yapılmıştır. Sistem oluşturulduktan sonra sırasıyla; değişken giriş gerilimi altında çıkış gerilimi başarımı, sabit giriş gerilimi ve değişken yük altında çıkış gerilimi başarımı şeklinde analizler yapılmıştır. Daha sonra yapılan başarım analizleri bir bütün halinde ortaya konularak değişken giriş ve değişken çıkış gücü için tasarlanan yükselten dönüştürücünün başarımı ve bu çıkış gücü aralığında sistemin verimi değerlendirilmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Yukarı Dönüştürücü, Mikrodenetleyici, Denetim Algoritması.