Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fatih ÇAKIR
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZEN
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Frekans Seçici Rayleigh Sönümlemeli Kanallar İçin Yeni Bir Kaskad Kodlama Yöntemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 28/2/2012
Sayfa Sayısı: 67
Tez No: t2442
Özet:

      Bu tezde, frekans seçici Rayleigh sönümlemeli kanallar nedeniyle oluşan semboller arası girişim (Inter-Symbol Interference, ISI)’in üstesinden gelebilmek için yeni iki adet kaskad kodlama yöntemi önerilmektedir. İlk olarak önerilen yöntem, Reed-Solomon (RS) ve katlamalı kodlayıcı (Convolutional Coding, CC) ile permütasyon kodlayıcı (Permutation Coding, PC)’nın birleştirilmesinden oluşmaktadır. İkinci olarak önerilen yöntem, Turbo kodlama (Turbo Coding, TC) ile PC’nın birleştirilmesinden oluşmaktadır. Önerilen yöntemlerin verimliliğini doğrulamak ve RS-CC ve TC ile karşılaştırmak için frekans seçici Rayleigh sönümlemeli kanallarda bilgisayar benzetimleri yapılmaktadır. İlk önerilen RS-CC-PC tekniği AWGN kanalda yaklaşık olarak 4.5 dB ve frekans seçici kanalda ise 4 dB yüksek SNR kazancı sağlamaktadır. İkinci önerilen TC-PC yöntemi ise AWGN kanalda yaklaşık olarak 6 dB ve frekans seçici kanalda ise 5 dB yüksek SNR kazancı sağlamaktadır. Elde edilen benzetim sonuçları önerilen yöntemlerin RS-CC ve TC tekniklerinden daha iyi başarıma sahip olduğunu göstermektedir.

      Anahtar Kelimeler: Frekans Seçici Rayleigh Sönümlemeli Kanallar, Reed-Solomon ve Katlamalı Kodlayıcı, Turbo Kodlayıcı, Permütasyon Kodlayıcı.