Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Sultan Süleyman KADIOĞLU
Danışman: Yrd.Doç.Dr. H.İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: HAREKETLİ BİR NESNENİN HAREKETLİ KAMERA İLE GERÇEK ZAMANLITAKİBİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 05/08/2011
Sayfa Sayısı: 107
Tez No: t2398
Özet:

      Çalışmamızda, dinamik ortamlarda hareketli kamera ile hedef takibi yapan gerçek zamanlı bir sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Hareketli görüntü alımı, hareketli bir platform üzerinde bulunan bir kamera ile yapılmaktadır. Sistem; görüntü alımı, hedef nesnenin tanınması ve hedef nesnenin takibi ana modüllerinden olu?maktadır. Hedef nesne kameranın görü? açısına girdiğinde nesnenin görüntü üzerindeki yeri bulunmakta ve nesne takibi işlemi ba?lamaktadır. Nesne takibi, kamera kullanılarak elde edilen ardı?ık video çerçevelerindeki hareketli bir nesnenin zaman boyunca çerçeve içerisindeki konum bilgisinin belirlenmesi i?lemidir. Bunu gerçekleştirmek için MATLAB 7.9 ortamında Camshift algoritması kullanılmıştır. Güvenlik amaçlı hareketli bir cismin kamera ile alınan görüntüsünü bilgisayar ortamında işleyen, cismin yörüngesini takip eden ve ileriki zamanki konumunu kestirebilen bir bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir. İkinci a?amada ise bilgisayardan gelen veriye göre üzerine kamera yerleştirilen platformu hareket ettiren adım motoru mikrodenetleyici ile sürülmektedir. Bu sistemde kullanılan teorik ve uygulamaya yönelik yöntemler anlatılmış ve karşılaşılan problemlere sunulan çözümler irdelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen istatistiksel değerlerin incelenmesi sonucunda video çerçeveleri boyunca nesne takibinin ba?arı ile yapılabildiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nesne Takibi, Nesne Bulma, Hareketli Nesne Takibi, Görüntü Tabanlı Güvenlik Sistemleri