Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Haşim Gürhan ZİHNİ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TCP/IP ile Kablosuz Algılayıcı Ağlarına Erişim
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 29/6/2011
Sayfa Sayısı: 58
Tez No: t2389
Özet:

      Kablolu ve kablosuz iletişim tekniklerinin yaygın olarak kabul görmesi, bu alandaki gelişmeleri tetiklemiş ve iç içe kullanılmaları için araştırmalara konu olmuştur. Her iki alanda da boyut ve maliyet bakımında uygun ürünler ortaya çıkmış ve başta sanayi olmak üzere birçok alanda yaygınlaşmıştır. İnternet teknolojisi teorik olarak 1970’lerde ortaya çıksa da 1990’lı yılların sonunda tanınmaya başlamıştır. Başlarda düşük veri hızları ile kısıtlı uygulamalarda kullanılırken günümüzde yüksek hızlarda ve kapsamlı bir alt yapıyla hizmet vermektedir. Kablosuz algılayıcı sistemleri askeri alanda 1940’lardan beri kullanılmaktadır. Başlangıçta güvenlik ve bilgi toplamak gibi uygulamalarda kullanılan bu teknoloji günümüzde özellikle otomasyon alanında kullanıcılara düşük maliyet, enerji tasarrufu ve güvenilirlik gibi konularda faydalar sağlamaktadır. Bu çalışmada, batarya ile beslenen ve analog veriyi sayısal veriye dönüştüren birimin elde ettiği bilgiyi kablosuz olarak aktaran ve TCP/IP vasıtası ile görüntüleyen bir sistem gerçekleştirilmiştir. TCP/IP protokolüne ait alt protokoller, ZigBee standardı ve internette kullanılan bazı teknolojiler incelenmiş; bu teknolojilerin bir arada kullanıldığı bir ortam oluşturulmuştur. Çalışmada MSP430Fxx üzerinde bulunan ADC10 modülü ile sayısal veri elde edilmiş, yine işlemci üzerinde bulunan CC2480 modülü ile kablosuz haberleşme gerçekleştirilmiş ve TIBBO EM203A ile elde edilen veri TCP/IP ortamına aktarılmaya hazır hale getirilmiştir. Elde edilen veriyi görüntülemek için web tarayıcıları kullanılmış ve çeşitli platformlardaki tarayıcılar ile gecikme ölçülmüştür. Bu çalışmanın kablosuz algılayıcı ağları, gömülü ağ sistemleri ve TCP/IP altyapısı hakkında araştırma yapmak ve benzeri sistemleri kurmak isteyen akademik ve uygulama personeline yardımcı olacağı düşünülmektedir.

      Anahtar Kelimeler: TCP/IP, Kablosuz algılayıcı ağları, internet