Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Seniha KETENCİ
Danışman: Doç. Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Otomatik Tohumlandırmalı Bölge Büyütme Metoduyla Renkli Görüntülerde Bölge ve Kenar Tespiti
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/6/2011
Sayfa Sayısı: 61
Tez No: t2345
Özet:

      Teknolojinin farklı alanlarında büyük bir öneme sahip görüntüden, doğru analizle istenilen bilgi elde edilebilir. Görüntü bölütleme, görüntüden veri eldesinde kullanılabilecek doğru bir tercihdir. Bu sebeptendir ki; bölütleme, görüntü işleme alanında yer alan önemli araştırma konularından biridir.

Bu tezde farklı özellikteki görüntüler kullanılarak renkli imge bölütlemesi gerçekleştirilmiştir. Renkli görüntü bölütlemesi için otomatik tohumlandırmalı bölge büyütme yöntemi kullanılmıştır. Tohum piksel adaylarından tohumları seçen eşik değeri, görüntü kenar piksellerinin ortalama öklid uzaklığıyla ilişkilendirilmiştir. Dinamik hale getirilen bu eşik değeri parametresiyle tohum seçimi iyileştirilmiştir. Dolayısıyla daha iyi bölütlemeyle daha doğru bölge ve kenar tespiti gerçekleştirilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Renkli Görüntülerde Bölütleme, Otomatik Tohumlandırmalı bölge büyütme, Kenar belirleme, Bölütleme Teknikleri.