Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Beril SELVİ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Trabzon Kent Merkezinde Elektrik Alan Ölçmeleri ve Bazı Mikro Hücreler İçin Yayılım Modelleri ile Ölçme Sonuçlarının Karşılaştırılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 27/4/2011
Sayfa Sayısı: 93
Tez No: t2310
Özet:

      

Son yıllarda hücresel radyo servislerine olan talebin hızlı bir şekilde artış göstermesiyle, yeni hücresel sistemlere duyulan ihtiyaç da aynı oranda artış göstermektedir. Artan hareketli abone trafiğini karşılamak amacıyla operatörler sistem kapasitesini artırma yoluna gitmektedirler. Bu nedenle artan kapasiteyi karşılamak ve kaliteyi korumak için mevcut hücresel sistemlerden daha küçük boyutlara sahip yeni mikro hücresel sistemler tasarlanmaktadır.

      Bu çalışmada Trabzon il merkezinde yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS 2 GHz, FM, VHF ve UHF frekans bantları için ortalama elektrik alan şiddeti ölçmeleri yapılmış ve veriler haritalara işlenmiştir. Elde edilen veriler yardımıyla il merkezindeki dört mikro hücreye ait yol kaybı değerleri ve kırılma noktası mesafeleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler mikro hücreler için önerilen yol kaybı tahmin modelleriyle karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda ölçüm yapılan bölgeye en uygun model belirlenmeye çalışılmıştır. Mesafeye bağlı yol kaybı eğrilerinin grafiksel gösterimleri Matlab programı yardımıyla elde edilmiştir. Ortalama elektrik alan şiddeti değerleri Google Earth programı kullanılarak haritalar üzerinde gösterilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Elektrik Alan, Mikro Hücre, Yayılım Yol Kaybı, Kırılma Noktası, Fresnel Bölgesi