Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ercan YAMAN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Hastane Ortamında Elektromanyetik Alan Etkilerinin Ölçüm Yoluyla Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 14/4/2011
Sayfa Sayısı: 77
Tez No: t2309
Özet:

      ÖZET

      Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çevremizdeki elektronik cihazların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle hastane gibi hassas ortamlarda elektromanyetik alan kaynaklarının artması, cihazlar arasında elektromanyetik girişime sebep olurken insan sağlığı açısından da risk oluşturmaktadır.

Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi içerisinde kritik bölgelerde ortamın elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri yapılmıştır. Hastanenin bulunduğu bölgede TRT Trabzon orta dalga radyo vericisinin bulunması, vericinin gücüne ve çalışma saatlerine bağlı olarak o bölgede oluşturduğu elektromanyetik alandan dolayı hastane içerisinde bulunan bazı servislerde tıbbi cihazların etkilendiği görülmüştür.

      Yapılan ölçümler sonucunda elde edilen elektrik alan şiddeti değerleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sağlık kuruluşları için belirlenen limit değer olan 3V/m ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca elde edilen elektrik alan şiddeti değerlerinin ortalamalarının grafiksel gösterimleri Matlab programı yardımıyla elde edilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi, TRT Trabzon Orta Dalga Radyo Vericisi, Elektromanyetik Alan, Elektrik Alan Şiddeti, EMI, EMC