Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa MUTLU
Danışman: Doç. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Gsm 900 Bandında Cost-231 Walfisch-Ikegami Yönteminin Ordu İline Uyarlanması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 24/12/2010
Sayfa Sayısı: 109
Tez No: t2268
Özet:

      Bu çalışmada Ordu ilindeki beş baz istasyonundan elde edilen ölçüm sonuçlarıyla COST-231 Walfisch-Ikegami yöntemi arasındaki tutarlılık araştırılmıştır. Baz istasyon yüksekliğinin bina yüksekliğinden büyük ve binalar arası mesafelerin düzenli olması durumunda bu yöntem ve ölçüm sonuçlarının tutarlılığı gözlemlenmiştir. Ölçüm sonuçları MATLAB kullanılarak çizdirilmiş ve tablo halinde gösterilmiştir. Bütün ölçümler direkt görüş hattı olmaksızın alınmıştır.