Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Akif KARAFİL
Danışman: Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Çay Fabrikalarının Modernizasyonu
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 19/8/2010
Sayfa Sayısı: 138
Tez No: t2240
Özet:

       Yaşanılan teknolojik gelişmelerin ve bunun sonucunda kalite ve üretimin hızla artması sonucu otomasyon sistemleri günümüzde daha da önemli bir hal almıştır.

Otomasyon sistemlerine duyulan gereksinimin hızla artması sonucu özellikle SCADA sistemleri büyük bir önem kazanmıştır. SCADA sistemleri, yazılım ve endüstriyel veri iletişimi üzerine ağırlık vererek, hızla gelişen bir alandır. SCADA sistemlerinde tüm süreçlerin izlenmesi, tek bir merkezde toplanabilmesi, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlanması bu sistemin en önemli avantajlarıdır.

       Birinci bölümde Programlanabilir Lojik Kontrolörün yapısı, programlanabilmesi ve çalışma şekli üzerinde durulmuştur. Özellikle otomasyon sisteminde çok kullanılan PLC’ler tanıtılmıştır.

İkinci bölümde SCADA teknolojisi incelenmiş, SCADA sistemlerini oluşturan kontrol birimlerinin temel elemanları, haberleşme yöntemleri ve protokolleri ele alınarak incelenmiştir.

       Son bölümde geçmişten günümüze kadar çay fabrikalarında bulunan otomasyon sistemleri incelenmiş ve en son modern teknoloji olarak kullanılan SCADA sisteminin çay fabrikasında uygulanabilirliği ele alınmıştır. SCADA teknolojisinin çay fabrikalarında getirmiş olduğu değişimler incelenerek üretime katkısının neler olduğu da belirtilmiştir.

      Anahtar Kelimeler : SCADA Sistemleri, Otomasyon Sistemleri, PLC, RTU.