Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hakan BİLGİÇ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. H.İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Asansörler için PIC18F452 Tabanlı Akıllı Bir Denetim Sisteminin Geliştirilmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/7/2010
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: t2232
Özet:

      Çok katlı binaların hayatımıza girmesiyle birlikte dikey bir taşıma aracı olan

asansörlerin önemi daha da artmıştır. Tabi ki her yeni teknolojik taşıma aracında da olduğu

      gibi asansörle ulaşım da zaman içinde geliştirilmiştir. Günümüzde enerjinin ne kadar

kıymetli olduğu düşünüldüğün de asansörün işlevinin yanında kullanım aşamasındaki

      zaman ve enerji tasarrufu sağlamak üzere bu çalışmaya karar verilmiştir.

Yapılan çalışmanın uygulanırlığını görmek amacıyla ahşap malzemeden yapılmış

      dört katlı bir model asansör imal edilmiştir. Model asansörün kontrolü için Mikrochip

firması tarafından imal edilen PIC18f452 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır.

      Tez çalışması, PIC18f452 için program hazırlama, hazırlanan programın mikro

denetleyiciye yüklenmesi ve yüklenen programın uygulama devresi ile birlikte çalışmasına

      kadar geçen aşamalar anlatılmıştır. Kontrol işlemi piyasada sıkça kullanılan PIC16f477 ve

PIC16f84 mikrodenetleyicisi yerine PIC18f452 kullanılması ile bazı üstünlükler

      sağlanılmıştır. En önemlisi, PIC18f452’ nin diğerlerine göre daha fazla program belleğe

sahip olmasıdır. Mikrodenetleyicinin böyle bir uygulamada kullanılması ile PLC ve diğer

      kontrol elemanlarına göre daha ucuz ve daha az yer kaplayan, kullanımı kolay bir tasarım

ortaya konulmaktadır.

      PIC18f452’ nin programlanmasında ‘’PIC ASSEMBLY’’ dili kullanılmıştır.

Mikrochip firması tarafından geliştirilen Microcode Studyo programı, asansör modelinin

      yazılımı için kullanılmıştır. Hazırlanan yazılım, mikrodenetleyicinin anlayacağı dile yani

hexadesimal koda çevren Picbasıc Pro programı ile derlenerek mikro denetleyiciye

      yüklenir. Derlenen programı mikrodenetleyiciye göndermek için de IC-PROG yazılımı

kullanılmıştır.

      Asansörün, amaçlanan yenilikleri yapabilmesi için hazırlanan yazılım, benzetim

programı proteus tarafından çalıştırılarak kontrol devresi hazırlanıp prototip asansörde

      denenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Asansör, elektrik enerjisi, zaman, tasarruf, mikrodenetleyici,

      PIC18f452